dnes je 12. 12. (štvrtok), čas: 15:16, dôležité odkazy: Kamenná veža ZŠ/MŠ Kamenica FACEBOOK
Obec Kamenica

Komisie

Komisia na ochranu verejného poriadku:

 • Martin Andraščík, ml. – predseda komisie
 • Anastázia Porembová
 • Mgr. Vladimír Prevužňák
 • Rastislav Andraščík


   Komisia stavebná:

 • Jozef Beliš – predseda komisie
 • Ladislav Urda
 • Martin Andraščík, ml.
 • Bc. Andrej Petňuch
 • Lenka Cisková


Komisia pre kultúru:

 • MUDr. Ján Ščecina – predseda komisie
 • PaedDr. Martin Halčišák, PhD.
 • Jana Pavlinská
 • Ing. Jana Šomjáková
 • Beáta Tarasovičová
 • Helena Andraščíková
 • PaedDr. Ľudmila Pčolková


Komisia na ochranu verejného záujmu:

 • Ing. Matúš Hovanec – predseda komisie
 • Ing. Peter Angelovič
 • Martin Andraščík, ml.


   Komisia pre šport:

 • Otto Maček - predseda komisie
 • Mgr. Ján Pták
 • Mgr. Vladimír Prevužňák
 • Juliána Andraščíková
 • Tomáš Huňady


    Komisia pre verejné obstarávanie:

 • Ing. Peter Angelovič - predseda komisie
 • MUDr. Ján Ščecina
 • Martin Andraščík st.