dnes je 18. 01. (sobota), čas: 05:28, dôležité odkazy: Kamenná veža ZŠ/MŠ Kamenica FACEBOOK
Obec Kamenica

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce

...raz za 6 mesiacov

§ 18f ods. 1 písm. b) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov


Prílohy na stiahnutie