dnes je 14. 12. (štvrtok), čas: 10:57, dôležité odkazy: Kamenná veža ZŠ/MŠ Kamenica FACEBOOK
Obec Kamenica

Sadzobník poplatkov

Sadzobník správnych poplatkov, ktoré obec vyberá za správne úkony

Poplatky sú uvedené v prílohe na konci tohto obsahu.

Sadzobník úhrad za sprístupnenie informácií

Poplatky sú uvedené v prílohe na konci tohto obsahu.