Ochotníci hrávali v obci divadlo už od polovice 20. storočia, avšak neskôr ukončilo svoju činnosť. Nové zoskupenie pod názvom „Das kus teatro“ vzniklo v roku 2016. Iniciátorom tejto myšlienky bol Tomáš Haviar a k zakladateľom patril aj Milan Gladiš a Judita Šimonovičová Kažová. Prvou divadelnou hrou bol Kamenný chodníček od Ferka Urbánka, ktorou chceli divadelníci nadviazať na staršie divadelné zoskupenia obce, ktoré túto hru uviedli v Kamenici viackrát. Divadelná hra mala premiéru 8. mája 2018 v sále kultúrneho domu a reprízu 23. septembra 2018. Hereckú zostavu tvorili: Zuzana Bačová, Peter Angelovič, Tomáš Haviar, Michaela Haviarová, Judita Šimonovičová, Martin Pčolka, Barbora Kušlitová, Aneta Andraščíková a Frederik Kaža. Šepkárkou bola Dorota Andraščíková a hudobne sprevádzal akordeónom Martin Halčišák. V roku 2019 začali ochotníci skúšať novú hru od rovnakého autora – Ferka Urbánka s názvom Strašidlo.