dnes je 18. 01. (sobota), čas: 04:04, dôležité odkazy: Kamenná veža ZŠ/MŠ Kamenica FACEBOOK
Obec Kamenica

Spravodajstvo a tlačové správy

Obecný úrad oznamuje občanom, že zimnú údržbu zabezpečuje firma Martina Angelovičová, telefonický kontakt 0905996077.

[14.11.2016] Obecný úrad oznamuje občanom, že zimnú údržbu zabezpečuje firma Martina Angelovičová, telefonický kontakt 0905996077.


Dňa 31. 10. 2016 je Obecný úrad v Kamenici zatvorený z dôvodu čerpania dovolenky.

[28.10.2016] Dňa 31. 10. 2016 je Obecný úrad v Kamenici zatvorený z dôvodu čerpania dovolenky.


Verejne prerokovanie - 26.10.2016 o 10:00

[24.10.2016] Verejná vyhláška Oznámenie o začatí právneho konania vo veci vyhlásenia ochranného pásma Národnej kultúrnej pamiatky - Hrad Kamenica