Prvý slovenský rozhlasový seriál vznikol vďaka iniciatíve dramaturga Slava Kalného a šéfa redakcie Emila Benčíka. Tvorcovia sa inšpirovali poľským rozhlasovým seriálom o rodine Matysiak. Lídrom v tomto druhu rozhlasového vysielania bolo BBC. Postupne začali rozhlasové seriály vznikať aj v okolitých štátoch.

 

Rodina Bielikovcov žila vo fiktívnej malokarpatskej obci s názvom Kamenica. Seriál s úvodnou pesničkou „V tom mestečku v údolí, z komínov sa kúdolí…“ v podaní Ivana Krajíčka začali vysielať 15. marca 1974 raz do týždňa na stanici Bratislava. Hlavnými postavami železničiarskej rodiny boli manželia Bielikovci Ružena (Viera Bálinthová) a Ondrej (Alojz Kramár), ich traja synovia Michal (Ján Mistrík), Dušan (Dušan Kaprálik) a Milan (Zoro Laurinc). Neodmysliteľnou postavou bol sused Adam Tajgalík (Anton Glézl). Seriál si veľmi rýchlo získal veľkú obľubu, poslucháči sa s postavami rýchlo stotožnili, akoby naozaj existovali. Kvôli množstvu reakcií začal rozhlas raz mesačne vysielať Listáreň Bielikovcov. Postupne vznikla aj iniciatíva pomoci starším v rámci akcie „Nech nikto nie je sám“, čo inšpirovalo aj kamenických dôchodcov založiť si vlastný klub nesúci názov rozhlasovej rodiny Bielikovcov.

 

Bielikovci spomínajú: „Klub dôchodcov vznikol aj v malej hornošarišskej obci Kamenica. My sme do tej obce prišli, tam nám ukázali ten svoj klub a vyzdobili si ho hercami, protagonistami Bielikovskej rodiny a tak sa stalo, že skoro, takmer každý rok tam rodina prichádzala aj s náležitým programom, kde tento program robili Bielikovci a cítili sa tam ako doma, cítili sa veľmi dobre.“

 

V roku 1980 usporiadal Československý rozhlas v Bratislave pracovný seminár s medzinárodnou účasťou pod názvom„O problémoch a perspektívach rodinných seriálov v zemiach OIRT“. Zúčastnili sa ho aj tvorcovia a herci seriálov z Maďarska, NDR, Čiech a Slovenska. Po seminári účastníci odcestovali do Kamenice, kde spoločne zasadili „Rodinný strom Družby“ symbolizujúci priateľstvo medzi rozhlasovými rodinami. Lipa stála donedávna pred Obecným úradom.

Fotografie: Nahrávanie seriálu v štúdiu rozhlasu (Archív RTVS), Návšteva Bielikovcov v Kamenici (zbierka Michaela Nendzová), Herec Ján Mistrík s predsedom MNV Milanom Gladišom (zbierka Milan Gladiš)