Hrad je národnou kultúrnou pamiatkou a hradný kopec je prírodnou pamiatkou (Bradlové pásmo) so 4. stupňom ochrany prírody, chráneným vtáčím územím, chráneným územím európskeho významu Natura 2000 a je aj územím, kde žijú chránené sysle pasienkové. Preto je nutné pri pobyte v tomto území dodržiavať zákonom dané pravidlá
 
Informácie pre médiá a odbornú verejnosť: Mgr. Michaela Haviarová, PhD. michaela.haviarova@gmail.com 
 
Od parkoviska vedie prístup cez značený náučný chodník. 
Navštívte aj obecné múzeum, kde sa nachádza expozícia o hrade s nálezmi z archeologických výskumov.