Komisia na ochranu verejného poriadku:

 • Bc. Otto Maček – predseda komisie
 • Ing. Ján Ščecina
 • Mgr. Vladimír Prevužňák

 

   Komisia stavebná:

 • Peter Andraščík – predseda komisie
 • Stanislav Andraščík
 • Pavol Dinis
 • Bc. Otto Maček 

 

Komisia pre kultúru a šport:

 • Martin Pčolka – predseda komisie
 • Mgr. Michaela Haviarová,PhD. 
 • Mgr. Vladimír Prevužňák
 • Mgr. Michaela Nendzová
 • Mgr. Dorota Andraščíková
 • Mgr. Juliána Andraščíková
 • Mgr. Tomáš Huňady

 

Komisia na ochranu verejného záujmu:

 • Ladislav Urda – predseda komisie
 • Ing. Peter Angelovič
 • Pavol Dinis

 

    Komisia pre verejné obstarávanie:

 • Ing. Peter Angelovič - predseda komisie
 • Bc. Otto Maček
 • Martin Pčolka