Zmeny a doplnky č. 2/2021 ÚPN-O

Na papier - platný ÚPN-O

Na pauzák - náložka ZaD č. 2 ÚPN-O

Spolu ZaD 4.2 + platný ÚPN-O

Správy


Zmeny a doplnky č. 2

Na papier - platný ÚPN-O + legenda + Schéma papierových listov pre výkresy 2-5

Na pauzák - náložka ZaD2 ÚPN-O

Spolu ÚPN-O + ZaD2

Správy


Zmeny a doplnky č. 1

Na pauzák- návrh Z a D 1

Správy

Na papier - pôvodný ÚPN-O

Spolu pôvodný ÚPN-O + Z a D 1

ROK 2010

č. Dátum Názov  
1 08. Aug 2016 VPS KAMENICA Cistopis UPN-O Model (1) Zobraziť
2 08. Aug 2016 C-KAMENICA Cistopis UPN-O Zavazna cast Zobraziť
3 08. Aug 2016 B KAMENICA Cistopis UPN-O zaber PPaLP Zobraziť
4 08. Aug 2016 A-KAMENICA Cistopis UPN-O spriev. sprava final Zobraziť
5 08. Aug 2016 6 Cistopis UPN-O Kamenica Zobraziť
6 08. Aug 2016 5 KAMENICA Cistopis UPN-O Zobraziť
7 08. Aug 2016 4 Cistopis UPN-O KAMENICA Zobraziť
8 08. Aug 2016 3 Cistopis UPN-O KAMENICA Zobraziť
9 08. Aug 2016 2 Cistopis UPN-O KAMENICA Zobraziť
10 08. Aug 2016 1 KAMENICA cistopis UPN-O Zobraziť