ROZHODNUTIE "Kamenica-kanalizácia" - predĺženie termínu ukončenia výstavby

- verejná vyhláška

PDF Príloha: Vložte názov [ formát: PDF veľkosť: 4,84MB ]

vložené: 27.03.2020 , + 1 prílohy v ozname

Chráň sa pred koronavírusom.

PDF Príloha: Vložte názov [ formát: PDF veľkosť: 2,30MB ]

vložené: 20.03.2020 , + 1 prílohy v ozname

Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia

- zmena a doplnenie opatrenia HH SR

PDF Príloha: Názov prílohy [ formát: PDF veľkosť: 133,44KB ]

vložené: 17.03.2020 , + 1 prílohy v ozname

Oznam o mobilnej aplikácii

Obecný úrad oznamuje, že k dispozícii je  mobilná aplikácia pre obec Kamenica. Zatiaľ je pre Android a stiahnuť sa dá tu: https://kamenica.sk/mobileapp/app-kamenica.apk

vložené: 17.03.2020

Oznam o zmene úradných hodín na Obecnom úrade Kamenica od 16. 3. 2020 do odvolania

v stránkové dni v čase od 8.00 - 11.00 hod.

vložené: 16.03.2020

Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia

Režimové opatrenie HH SR

PDF Príloha: Názov prílohy [ formát: PDF veľkosť: 3,74MB ]

vložené: 16.03.2020 , + 1 prílohy v ozname

Oznam o neuskutočnení naplánovaného prerušenia distribúcie elektriny,

ktoré bolo naplánované v utorok 17. 3. 2020.

PDF Príloha: Názov prílohy [ formát: PDF veľkosť: 112,51KB ]

vložené: 16.03.2020 , + 1 prílohy v ozname

Opatrenie pred ochorením COVID-19

PDF Príloha: Názov prílohy [ formát: PDF veľkosť: 45,00KB ]

vložené: 13.03.2020 , + 1 prílohy v ozname

Ochrana lesov a prírody pred požiarmi

PDF Príloha: Názov prílohy [ formát: PDF veľkosť: 510,33KB ]

vložené: 12.03.2020 , + 1 prílohy v ozname

Verejná vyhláška - izolácia v domácom prostredí,

ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenía na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia.

PDF Príloha: Názov prílohy [ formát: PDF veľkosť: 2,70MB ]

vložené: 10.03.2020 , + 2 prílohy v ozname

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky pre verejnosť o karanténe

PDF Príloha: Názov prílohy [ formát: PDF veľkosť: 227,45KB ]

vložené: 10.03.2020 , + 2 prílohy v ozname

Verejná vyhláška - všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám

- zákaz organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy.

PDF Príloha: Názov prílohy [ formát: PDF veľkosť: 1,63MB ]

vložené: 10.03.2020 , + 2 prílohy v ozname

Ochrana lesov a prírody pred požiarmi

PDF Príloha: Názov prílohy [ formát: PDF veľkosť: 430,44KB ]

vložené: 04.03.2020 , + 1 prílohy v ozname

Verejná vyhláška - Oboznámenie s podkladmi rozhodnutia pred jeho vydaním

- predĺženie dátumu ukončenia stavby "Kamenica - kanalizácia"

PDF Príloha: Názov prílohy [ formát: PDF veľkosť: 157,67KB ]

vložené: 02.03.2020 , + 1 prílohy v ozname