Oznam o zatvorení obecného úradu.

Dňa 26. 09. 2023 je Obecný úrad Kamenica zatvorený z dôvodu inštalácie nových počítačov.

vložené: 26.09.2023

Oznam - meranie zrakovej ostrosti

OPTIKA   ANPEK Banská Bystrica dňa 25.9.2023 od 12:30hod   do 13:15hod. v prietoroch klubu dôchodcov ponúka možnosť kompletného vyhotovenia dioptrických okuliarov ,prípadne výmeny dioptrických skiel do vlastných rámov, spolu ...

vložené: 22.09.2023

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Obce Torysa.

vložené: 12.09.2023 , + 1 prílohy v ozname