Oznam o možnosti pripomienkovania nového cestovného poriadku prímestskej autobusovej dopravy, ktorý bude platný od 12. 12. 21

Svoje pripomienky môžte podať osobne, poštou alebo e-mailom na adresu kamenica@kamenica.sk do 30. 9. 2021.

PDF Príloha: Názov prílohy [ formát: PDF veľkosť: 149,68KB ]

vložené: 13.09.2021 , + 1 prílohy v ozname

Oznámenie o plánovanom výrube drevín/krovitých porastov.

V súlade s ustanovením § 47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov si dovoľujeme, ako osoba poverená držiteľom povolenia na ...

vložené: 07.09.2021

Oznam o výjazdovom očkovaní v našej obci dňa 6. 9. 2021.

PDF Príloha: Názov prílohy [ formát: PDF veľkosť: 29,58KB ]

vložené: 03.09.2021 , + 1 prílohy v ozname

Oznam - vedenie prímestskej autobusovej dopravy z dôvodu návštevy Sv. Otca dňa 14. 9. 2021.

Prešovský samosprávny kraj (PSK), ako zriaďovateľ stredných škôl, z dôvodu návštevy Sv. Otca dňa 14.9.2021 v meste Prešov, rozhodol o udelení voľného dňa pre študentom stredných škôl. Z daného dôvodu bude prímestská autobusová ...

vložené: 02.09.2021

Slávnostné otvorenie škol. roka 2021/2022

PDF Príloha: Názov prílohy [ formát: PDF veľkosť: 57,38KB ]

vložené: 30.08.2021 , + 1 prílohy v ozname