Oznam o zatvorení zberného dvora v sobotu 13. 07. 2024.

Obecný úrad oznamuje občanom, že zberný dvor bude v sobotu 13. 07. 2024 zatvorený.

vložené: 11.07.2024

Zámer predaja majetku obce ako prebytočného majetku obce spôsobom ako prípad hodny osobitného zreteľa

pozemok E KN parc. č. 1/99 pre žiadateľov Peter Maďar a MUDr. Marián Maďar.

vložené: 10.07.2024 , + 1 prílohy v ozname

Zámer predaja majetku obce ako prebytočného majetku obce spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa

pozemok C KN parc. č. 762 pre žiadateľa Jakub Čuba

vložené: 10.07.2024 , + 1 prílohy v ozname

Oznam o zatvorení zberného dvora v sobotu 29. 6. 2024.

Obecný úrad oznamuje občanom, že zberný dvor v sobotu 29. 6. 2024 bude zatvorený.

vložené: 27.06.2024