Verejná vyhláška-Obec Rožkovany

Stavebné povolenie -Novostavba radových rodinných domov-5 bytových jednotiek

PDF Príloha: Názov prílohy [ formát: PDF veľkosť: 7,56MB ]

vložené: 25.11.2022 , + 1 prílohy v ozname

Oznam o čerpaní dovolenky.

Dňa 15. 11. 2022 je Obecný úrad Kamenica zatvorený z dôvodu čerpania dovolenky.

vložené: 14.11.2022

Oznam - meranie zrakovej ostrosti dňa 15. 11. 2022.

OPTIKA    ANPEK Banská Bystrica dňa 15.11.2022 od 09:00hod    do 09:45hod. v priestoroch klubu dôchodcov ponúka možnosť kompletného vyhotovenia dioptrických okuliarov ,prípadne výmeny dioptrických skiel do vlastných rámov, spolu ...

vložené: 14.11.2022

Rozhodnutie - Výzva na doplnenie žiadosti a oznámenie o prerušení územného konania.

Líniová stavba "Obec Kamenica - Rožšírenie kanalizácie a vodovodu"

PDF Príloha: Názov prílohy [ formát: PDF veľkosť: 229,33KB ]

vložené: 09.11.2022 , + 1 prílohy v ozname

Oznam - Lesy SR

Lesy SR oznamujú občanom, že nahlásení občania, zatiaľ iba tí, ktorí majú uzatvorenú nájomnú zmluvu s Lesmi SR, si môžu odkupovať palivové drevo zo skládky po dohovore s p. Dobrovičom, ...

vložené: 07.11.2022