Sadzobník správnych poplatkov, ktoré obec vyberá za správne úkony

Poplatky sú uvedené v prílohe na konci tohto obsahu.

Sadzobník úhrad za sprístupnenie informácií

Poplatky sú uvedené v prílohe na konci tohto obsahu.

Prílohy na stiahnutie