Oznámenie o zákazkach v súlade s paragrafom 9 ods. 9

p.č. Predmet zákazky Cena celkom v EUR Zverejnené
1. Zhotovenie a osadenie žumpy pri šatniach FK Kamenica 4.650,00 21.10.2013
2. Odhŕňanie snehu
Odhŕňanie snehu s posypom
105,60/výjazd(11 km)
158,40/výjazd(11 km)
4. 11. 2013
3. Návrh a realizácia opatrení na zvýšenie bezpečnosti a prejazdnosti MK 28.961,77 4. 11. 2013
4. Zlepšenie bezpečnosti a odvodnenie št. cesty 1/68 Kamenica, okr. Sabinov – projektová dokumentácia 2.700,00 4. 11. 2013
5. Predaj stravných lístkov 2.285,576 20. 1. 2014
6. Vyhotovenie porealizačného zamerania stavby: Kamenica pri Sabinove – kanalizácia obce 690,00 17. 2. 2014
7. Dodávka a doprava detskej drevenej zostavy –
domčeka s dvomi hojdačkami a šmýkalkou
2.946,00 Eur 25. 3. 2014
8. Vysprávky a údržba MK 3.964,80 Eur 7. 7. 2014