Ochotníci hrávali v obci divadlo už od polovice 20. storočia. Už v októbri 1948 sa uskutočnila premiéra hry Kamenný chodníček pod réžiou riaditeľa školy E. Brunner, ale Divadelný ochotnícky krúžok so 14 členmi vznikol 15. februára 1952. 23. februára 1952 zahrali hru Divá bára s tromi reprízami. V apríli nasledovala hra Zázračný salaš. Po nastúpení nového riaditeľa školy Andreja Petrufa v decembri 1952 sa v obci rozmohli kultúrne aktivity a stal sa aj režisérom ďalších divadelných hier. Prvou, ešte v závere roka 1952, bola hra Buky podpolianske, v roku 1953 Kubo, pri ktorej hudobný sprievod zabezpečila miestna sláčiková hudba Komári pod vedením Š. Ščecinu. K ďalším hrám patrili Statky zmätky (1953), Ukradnuté šťastie (1954), Radúz a Mahuliena (1960), neskôr Zem od V. H. Vladimírovna (1974), Svadba pod kohútom (1988).

 

Nové divadelné zoskupenie pod názvom „DasKus Teatro“ vzniklo v roku 2016. Iniciátorom tejto myšlienky bol Tomáš Haviar a k zakladateľom patril aj Milan Gladiš a Judita Šimonovičová Kažová. Prvou divadelnou hrou bol Kamenný chodníček od Ferka Urbánka. Výberom hry chceli divadelníci nadviazať na staršie divadelné zoskupenia obce, ktoré túto hru uviedli v Kamenici viackrát. Divadelná hra mala premiéru 8. mája 2018 v sále kultúrneho domu a reprízu 23. septembra 2018. Hereckú zostavu tvorili: Zuzana Bačová, Peter Angelovič, Tomáš Haviar, Michaela Haviarová, Judita Kažová, Martin Pčolka, Barbora Kušlitová, Aneta Andraščíková a Frederik Kaža. Šepkárkou bola Dorota Andraščíková a hudobne sprevádzal akordeónom Martin Halčišák.

V roku 2019 začali ochotníci skúšať novú hru od rovnakého autora – Ferka Urbánka s názvom Strašidlo. Jeho premiéra bola pôvodne plánovaná na 19. apríl 2020, avšak bola zrušená kvôli pandémii. Nový termín premiéry je 12. jún 2022. V hre účinkujú: Tomáš Haviar, Judita Kažová, Michaela Nendzová, Tomáš Pčolka, Martin Pčolka, Matúš Hovanec, Frederik Kaža, Magdaléna Prevužňáková, Ľuboslav Gladiš, Aneta Andraščíková, Alica Haviarová, Michaela Haviarová. Šepkárkou je Dorota Andraščíková a hudobne sprevádza akordeónom Martin Halčišák. 

Fotografia z hry Kamenný chodníček