Obecný úrad Kamenica oznamuje občanom, že od 22. 8. 2012 je otvorené zberné miesto Hliník, kde môžete dávať odpad podľa druhu. Na tento odpad sú určené označené kontajnéry. Koordinovať Vás bude pracovník Obecného úradu.

Druhy zberných odpadov:
– biologicky rozložiteľný odpad
– drobný stavebný odpad

Prevádzkové hodiny od 3. 1. 2020:

UT 9:00 -16:00 hod.

ŠT 9:00 - 16:00 hod.

SO 8:00-13:00 hod.

 

Fotografie:

  • fotka 1
  • fotka 2
  • fotka 3
  • fotka 4