OBNOVA HRADU, ZDRUŽENIE KAMENNÁ VEŽA

 

Dňa 5. júla 2006 sa na hrade Kamenica stretlo desať zakladajúcich členov Združenia Kamenná veža - občianske združenie. Tento deň znamenal pre hrad začiatok novej etapy, nádeje na zachovanie toho, čo nestihlo zaniknúť. V roku 2009 sa začalo s realizáciou architektonicko-historického výskumu (M. Šimkovic, M. Matejka), statickej pasportizácii, ale aj k prvému archeologickému výskumu (Múzeum Kežmarok). Pre návštevníkov bol 20. septembra 2009 slávnostne odovzdaný návštevníkom do užívania nový náučný chodník. V roku 2010 v spolupráci s OZ INEX Slovakia pomohli členovia Združenia zorganizovať prvý medzinárodný dobrovoľnícky tábor, na ktorom privítali šesť zahraničných a dvoch slovenských dobrovoľníkov. Dňa 9. augusta 2010, po takmer 450 rokoch, bol vmurovaný prvý kameň pri záchrane hradu Kamenica. Začalo sa s obnovou východného paláca – jeho severozápadnej časti. Práce na stabilizácii severného múru pokračovali aj v nasledujúcom roku 2011. V oblasti výskumov sa robil georadarový prieskum východnej časti hradu (TERRA, s.r.o.), ktorý mal bez potreby kopania ukázať stavby nachádzajúce sa pod terénom. V rokoch 2012 a 2013 pokračovala stabilizácia severného múru východného paláca. V roku 2012 sa robil na hrade archeologický výskum zakončený nálezom unikátneho súboru delových kamenných gúľ (AÚ SAV). V roku 2014 bola zastabilizovaná hmota veže v západnom jadre hradu. Na základe georadarových meraní sa začalo s archeologickým výskumom na mieste predpokladanej studne (Archaeoservices, s. r. o.). Tá sa však po odkopaní ukázala ako nedokončená stavba, v ktorej nikdy nebola voda. Dobrovoľníci pokračovali v činnosti v roku 2015 stabilizovaním a obnovou severnej bašty a severnej časti východného paláca na základe archeologického (AÚ SAV) a pamiatkového (M. Haviarová, T. Haviar) výskumu. Rok 2016 bol v živote Združenia jubilejným. Bola dokončená sanácia severného múru východného paláca. 

Ing. Vladimír Kuchár

 

FOTOGALÉRIA OBNOVY HRADU

 

Nálezy omietky s freskami z východného paláca

Nález kamenných delových gúľ

Návrh na obnovu vstupnej brány