Koncert vianočných piesní a klasickej hudby

Dňa 29.12.2019 na sviatok Svätej rodiny sa v Kostole Všetkých svätých v Kamenici uskutočnil koncert vianočných piesní a klasickej hudby. Vystúpenie zahŕňalo spev a hru na hudobných nástrojoch. Okrem speváckej skupiny Kameničanka v doprovode pána starostu vystupovali prevažne domáci terajší alebo bývalí žiaci Základnej umeleckej školy v Lipanoch a bývalí aj terajší študenti konzervatórií či VŠMU. Ako hostia vystúpili členovia speváckeho zboru ZUŠ v Lipanoch a aj iné hosťujúce speváčky. Zazneli krásne klasické vianočné piesne spievané v šarištine, rusínčine, slovenčine a aj po latinsky, anglicky a aj inštrumentálne diela na klavíri či husliach. Značnému počtu prítomných divákov sa vystúpenie veľmi páčilo. Vďaka patrí všetkým účinkujúcim za príjemné skrášlenie vianočnej atmosféry.  Nakoniec sme si všetci, aj diváci, zaspievali Tichú noc. 

 


Benefičný koncert

Dňa 28.12.2019 sa v sále kultúrneho domu za účinkovania skupiny Galaxis, Melody a Blaškovci uskutočnil benefičný koncert s cieľom pomôcť rodine zrakovo handikapovaného Martinka Ščecinu. Kameničania si otvorili svoje veľké srdcia a veríme, že vyzbieraná suma spolu s výťažkom z bufetu v celkovej hodnote 3100 Eur uľahčila strádanie rodičov malého Martinka. Kameničania, dobre ste urobili :)  Poďakovanie za vynikajúci nápad patrí pánovi PaedDr. Martinovi Halčišákovi, PhD. a všetkým účastníkom zmysluplného podujatia.

 

Kamenický talent 2019

25.augusta 2019 sa v našej obci, na námestí pred Kostolom Všetkých svätých, konalo vystúpenie kamenických talentov a zároveň prehliadka výrobkov našich zručných  rodákov. Hlavnou myšlienkou podujatia v rokoch minulých, ako aj teraz, je v prvom rade snaha o spájanie a možnosť  stretnutia ľudí v našej obci, príležitosť potešiť sa zo schopností vystupujúcich a vystavujúcich, čas sa trochu zastaviť. Podujatie bolo organizované OZ Naša Kamenica. Za možnosť zorganizovať Kamenický talent 2019 patrí veľká vďaka poslancom Obecného zastupiteľstva v Kamenici, ktorí na akciu schválili dotáciu z rozpočtu obce. Ďakujeme aj pánovi starostovi za ústretovosť pri  jeho príprave a pracovníkom obce za technickú pomoc pri organizácii.  

MUDr. Ján Ščecina, štatutár Občianskeho združenia Naša Kamenica

Lamačské chvályKamenické hradné slávnosti 2019

Občianske združenie Kamenná veža s finančnou a technickou podporou obce zorganizovalo dňa 18. a 19.augusta 2019 ďalší ročník známeho regionálneho podujatia, ktoré už viac rokov výrazne prispieva k pozitívnemu obrazu našej obce.   Krásne letné počasie účastníkom prialo, bohatý program, vystúpenie nášho rodáka Jožka Andraščíka a Kameničanky v doprovode pána starostu, spevy súboru Miľpošan, Jožko Jožka a najmä vystúpenie skupiny Hrdza patrili k vrcholom kultúrnych zážitkov leta 2019. 

Nové pekné úpravy hradu s miniatúrou veže sú rovnako ocenenia hodným kultúrnym vkladom Občianskeho združenia Kamenná veža


Púť k blahoslavenej Anke Kolesárovej

V sobotu 10.augusta2019 Ružencové bratstvo v KameniciaOZ Naša Kamenicazorganizovali púť k blahoslavenej Anke Kolesárovej.

Duchovný program pre nás prichystal náš rodák,duchovný otec Mgr.Slavomír Bakoň, ktorý vo farnosti Pavlovce nad Uhom pôsobí už 14 rokov. Navštívili sme domček Anky Kolesárovej, ale skôr,ako sme doňho vstúpili, vzadu na nádvorí nám o jej živote porozprával d.o. Mgr.Tomáš Tupta. Tieto informácie nebolo ľahké získať, lebo o jej živote vedel iba ten, kto ju pokrstil, od ktorého prijala 1.sv.prijímanie, birmovku d.o Anton Lukáč, ktorý pochádzal z Jarovníc. O to, aby sa na Anku nezabudlo, sa pričinil páter Michal Potocký, ktorý slúžil v tejto farnosti.

V pastoračnom centre nám o živote Anky porozprával d.o. Pavol Hudák. A nielen o tom, ale aj o láske medzi mužom a ženou či chlapcom a dievčaťom. Čo zaujalo, bol Ankin prsteň s tromi kvietkami-zrniečkami ruženca, ktoré sa našli zachované v jej hrobe. Tieto tri zrnká sú tri každodenné modlitby Zdravas Mária...1.za dar dobrých rozhodnutí, 2.za čistotu srdca, 3.za vernosť.


V pivnici domčeka je kaplnka, vzadu za domčekom je socha panny Márie a svätého Jozefa, ktorá symbolizuje Svätú rodinu.


Oblečenie oboch je prispôsobenédnešnej dobe. Pri pohľade na túto sochu,by sme si mali dať predsavzatie, aby sme do našich rodín vnášali pokoj, radosť a lásku. Náš život by mali "podopierať" dva stĺpy - Panna Mária bymala byť jedným zo stĺpov nášho života cez modlitbu svätéhoruženca a druhým stĺpomje Eucharistia - svätáomša. Naše ďalšie kroky smerovali ku kostolíku Sedembolestnej Panny Márie, ktorý bol vzdialený asi 300m, kdepre nás slávil svätúomšu d.o Mgr.Slavomír Bakoň. Pred oltárom je umiestnený relikviár AnkyKolesárovej v podobe srdca, ktorý symbolizuje obetu a lásku.Kázeň a aj prosby boli za naše rodiny, ktoré sú v dnešnej dobe veľmi skúšané a treba za modliť za ich "uzdravenie" a za lásku, ktorá akoby sa spomedzi ľudívytratila. Nasvätejomši zaznela aj možno pre niektorých prekvapujúca veta:" Najvzácnejšie pre človeka nie je zdravie, ale pokoj v duši".

Púť sme ukončili pri hrobe Anky Kolesárovej, ktorý tiež pútal svojou jednoduchosťou a nápis nanahrobnom kameni: “Radšej smrť, ako hriech” vyjadroval Ankin život, ktorý bol každodenná svätosť a radšej volila smrť akoby mala stratiť nádheru,ktorú nosila v srdci.Na rozlúčku nám novokňaz z tejto farnosti udelil v autobuse novokňazské požehnanie a poprial šťastnúcestu.Všetci,ktorých sme na tejto pútistretli,od duchovných otcov, cez rehoľné sestričky či ľudí pôsobiacich v pastoračnom centre, nás prijali vrelo, priateľsky s láskou a tešili sa, že rodáci prišli naštíviť svojho kňaza, na ktoréhomôžeme byť právom hrdí. Je duchovným otcom, ktorého by chcel mať vo svojej farnosti každý veriaci - žije pre ľudí adennodenne savenuje všetkým, od detí, až po tých najstarších,nehľadiac na vyčerpanosť, únavu, nehovoriac o oddychu, na ten nemá čas. Duchovný otec Slavo nám pripravil bohatýprogram, ktorý nás duchovne obohatil, posilnil, dodal dávku pozitívnej energie a dal návod na lepšíživot. Súčasťou Ankinho života boli 4 piliere: 1.spoveď, 2. svätéprijímanie a svätáomša, 3. modlitba, 4. láska žitá v praxi. A tieto pilere by mali sprevádzať aj náš život, aby sme dosiahli večnosť.

Jana Pavlinská

Kamenické hudobné leto 2019

V priebehu leta 2019, v každú druhú nedeľu večer, mali občania Kamenice možnosť zúčastniť sa na Kamenickom hudobnom lete, ktoré zahŕňalo vystúpenia rôznych hudobných zoskupení. Vystúpila Ľudová hudba Františka Zamišku, kamenická  skupina Blaškovci, sláčikové kvarteto na čele s našou rodáčkou Benediktou Sabatulovou a v závere leta to bola skupina Galaxis.  

Ľudová hudba Františka Zamišku

Léthe kvartet

Špecifikom Kamenického hudobného leta 2019 bolo nezištné pohostenie a občerstvenie pre divákov.


Deň rodiny 2019

Komisie pre kultúru a šport v spolupráci s Občianskym združením Naša Kamenica pripravili 30.júna 2019 kultúrno-športové podujatie Deň rodiny. V úvode sa prítomným prihovoril predseda kultúrnej komisie MUDr. Ján Ščecina a po ňom nasledovala zaujímavá ukážka výcviku psov. Pripravené súťaže pre deti a rodičov striedali vystúpenia kamenických hudobných zoskupení. Folklórna skupina Kameničanka zaspievala pekné ľudové piesne a doprevádzal ich sám pán starosta na akordeóne. Zaspievali sme si aj pri pesničkách, ktoré nám zahrali a zaspievali Blaškovci a nedali sa zahanbiť ani najmladší účastníci tejto akcie, trio Cešeň. Spestrením bol aj zásah mestských hasičov z Lipian, ktorí predviedli hasenie požiaru a vyťahovanie osôb z horiacej budovy. Pre deti bolo pripravené maľovanie na tvár, mohli si nakresliť aj vlastný balón či vyšantiť sa na nafukovacom hrade alebo povoziť na koníkovi. Účastníci tejto peknej spoločenskej akcie si mohli pochutiť na rôznych kysnutých koláčoch a zapojiť sa do súťaže o najlepší kamenicki kiśeňak. Víťazkou sa stala Veronika Vašáková. Ľudia si mohli pochutiť na dobrom guľáši či pečenej klobáske a pre deti bola pripravená aj cukrová vata či popcorn. Celú akciu ozvučoval a moderoval DJ Petrix. Na záver sa prihovoril pán starosta Ing.Michal Guľaš s prianím, aby sa táto akcia stala v našej obci každoročnou tradíciou a ktorá nás bude všetkých spájať do jednej veľkej rodiny.

Jana Pavlinská