V sobotu 24. septembra sme otvorili obnovený interiér drevenice, ktorá je súčasťou Centra tradičnej kultúry. Otvorenie sa uskutočnilo vrámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva. Dom, v ktorom funguje múzeum bol postavený v roku 1947, bývala v ňom rodina Belišová, pričom staviteľom bol samotný vlastník domu, Ján Beliš, ktorý bol tesárom. Obec dom odkúpila v roku 2016, kedy sa vtedajší starosta Ladislav Urda intenzívne zaslúžil o vyhľadanie a odkúpenie domu. Postupná obnova bola v rukách dobrovoľníkov, pričom najväčšie stavebné práce realizovali stavebné firmy a živnostníci. Išlo o obnovu strechy, miestnosti pôvodne slúžiacej ako stajňa, výmenu podláh a hlinených omietok, zavedenie eletriny, výrobu nového plota a prístrešku na studňu. Expozície boli v rukách dobrovoľníkov, ktorí tu odpracovali stovky hodín vo svojom voľnom čase. Obec bola plným podporovateľom obnovy, zabezpečila finančné prostriedky na obnovu a koordináciu stavebných prác zabezpečil starosta obce Michal Guľaš. 

Témy a autori expozícií: Dejiny hradu, rody kamenického panstva, dejiny obce, kamenické fenomény, cirkev a školstvo (Mgr. Michaela Haviarová, PhD.), ľudová kultúra a bývanie (Mgr. Dorota Andraščíková), geologická expozícia (RNDr. Miroslav Fulín, CSc.), nálezy z hradu a grafická úprava Mgr. art. Tomáš Haviar. 

 

 

V prípade záujmu o prehliadku múzea nás prosím kontaktujte mailom: ctk.kamenica@gmail.com Mimo letnej sezóny bude múzeum otvorené na požiadanie alebo v termínoch, ktoré zverejníme na stránke obce a na facebooku Obec Kamenica.