Centrum tradičnej kultúry je miestom stretávania a konania podujatí, jeho súčasťou je aj obecné múzeum s expozíciami o dejinách obce, hradu a prírodných krásach. 

Obecné múzeum - fotografie

 

Centrum sa nachádza blízko kostola, na adrese Kamenica 204. Parkovanie je možné pred kostolom, priamo pri Centre nie sú parkovacie miesta.

 

Drevenica z roku 1947 bola obcou zakúpená v roku 2016 a pomaly prebiehala jej obnova tradičnými technológiami. Boli kompletne odstránené omietky nahodili sa nové, hlinené, vymenili sa aj doskové podlahy, premurovala sa podmurovka. Obnovu realizovali dobrovoľníci obce. V súčasnosti je ukončená 1. etapa obnovy - sprístupnenie interiéru drevenice s múzejnou expozíciou, ktorá sa bude priebežne dopĺňať a meniť. Cieľom expozície nie je kvantita, ale kvalita. 

Témy a autori expozícií: Dejiny hradu, rody kamenického panstva, dejiny obce, kamenické fenomény, cirkev a školstvo (Mgr. Michaela Haviarová, PhD.), ľudová kultúra a bývanie (Mgr. Dorota Andraščíková), geologická expozícia (RNDr. Miroslav Fulín, CSc.), nálezy z hradu a grafická úprava Mgr. art. Tomáš Haviar. 

 

V prípade záujmu o prehliadku múzea nás prosím ideálne aspoň deň vopred kontaktujte mailom: ctk.kamenica@gmail.com, 0907612070 (v prípade, že sa Vám nedvíhame, napíšte SMS), alebo v termínoch, ktoré zverejníme na stránke obce a na facebooku Centrum tradičnej kultúry a múzeum v Kamenici/ História Kamenice Obec Kamenica

 

PRIPRAVOVANÉ PODUJATIA OBCE A CENTRA TRADIČNEJ KULTÚRY v roku 2024
13. júla - Deň obce Kamenica

18. august - Hradný festival 

 

V ROKU 2024 SME USPORIADALI:

13. apríla - Upracme si Kamenicu, upratovanie obce a jej okolia v rámci Dňa zeme

 

V ROKU 2023 SME USPORIADALI:
18. máj 2023 - Medzinárodný deň múzeí, 17.00 - 20.00, Centrum tradičnej kultúry
21. máj 2023 - Vychádzka ku kamenickej Tricecpjatke - prednáška odborníka na dejiny železníc Tomáša Haviara k 150. výročiu trate Prešov - Orlov s vychádzkou ku kamenickej Tricecpjatke
2. júla - divadelné predstavenie STRAŠIDLO v podaní miestneho Das Kus Teatra
8. júla - DEŇ OBCE
5. augusta LETNÉ KINO - premietanie animovaného filmu Kocúr v čižmách
20. augusta, 15:00 HRADNÝ FESTIVAL - HRY PÁNOV Z KAMENICE na hrade
PO STOPÁCH TOMÁŠA TARCZAYA - podujatia súvisiace s 530. výročím jeho úmrtia, exkurzie na miesta spájajúce sa s osobou tohto významného šľachtica
16. septembra - ŠARIŠSKÝ HRADNÝ TELEGRAF, prepojenie hradov Šariša svetelným signálom, 19:00 opekačka a pozorovanie oblohy teleskopom, 21:00 svetelné signály
24. septembra, 16:00 HRADY ŠARIŠA - prednáška o najnovších poznatkoch a výskumoch na šarišských hradoch s výskumníkmi, v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva, fotografie tu
17. decembra Kamenické Vianoce
 
ROK 2022:
24. septembra - OTVORENIE MÚZEA
18. decembra - KAMENICKÉ VIANOCE
 
MAPA - ako sa dostanete k Centru od kostola