UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

č. 207 zo 6. apríla 2020 k návrhu na rozšírenie opatrení núdzového stavu...

PDF Príloha: Vložte názov [ formát: PDF veľkosť: 190,81KB ]

vložené: 08.04.2020 , + 1 prílohy v ozname

Uzatvorenie prevádzok režimové opatrenie HH SR

PDF Príloha: Vložte názov [ formát: PDF veľkosť: 225,67KB ]

vložené: 30.03.2020 , + 1 prílohy v ozname

Chráň sa pred koronavírusom.

PDF Príloha: Vložte názov [ formát: PDF veľkosť: 2,30MB ]

vložené: 20.03.2020 , + 1 prílohy v ozname

Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia

- zmena a doplnenie opatrenia HH SR

PDF Príloha: Názov prílohy [ formát: PDF veľkosť: 133,44KB ]

vložené: 17.03.2020 , + 1 prílohy v ozname

Oznam o mobilnej aplikácii

Obecný úrad oznamuje, že k dispozícii je  mobilná aplikácia pre obec Kamenica. Zatiaľ je pre Android a stiahnuť sa dá tu: https://kamenica.sk/mobileapp/app-kamenica.apk

vložené: 17.03.2020

Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia

Režimové opatrenie HH SR

PDF Príloha: Názov prílohy [ formát: PDF veľkosť: 3,74MB ]

vložené: 16.03.2020 , + 1 prílohy v ozname

Ochrana lesov a prírody pred požiarmi

PDF Príloha: Názov prílohy [ formát: PDF veľkosť: 510,33KB ]

vložené: 12.03.2020 , + 1 prílohy v ozname

Verejná vyhláška - izolácia v domácom prostredí,

ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenía na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia.

PDF Príloha: Názov prílohy [ formát: PDF veľkosť: 2,70MB ]

vložené: 10.03.2020 , + 2 prílohy v ozname

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky pre verejnosť o karanténe

PDF Príloha: Názov prílohy [ formát: PDF veľkosť: 227,45KB ]

vložené: 10.03.2020 , + 2 prílohy v ozname

Verejná vyhláška - všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám

- zákaz organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy.

PDF Príloha: Názov prílohy [ formát: PDF veľkosť: 1,63MB ]

vložené: 10.03.2020 , + 2 prílohy v ozname

Ochrana lesov a prírody pred požiarmi

PDF Príloha: Názov prílohy [ formát: PDF veľkosť: 430,44KB ]

vložené: 04.03.2020 , + 1 prílohy v ozname

Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav v katastrálnom území KAMENICA

zverejnenie Okresný úrad Prešov, Pozemkový a lesný odbor ako príslušný správny orgán podľa § 5 ods. 4 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového ...

Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav  v katastrálnom území KAMENICA [ formát: JPG veľkosť: 33,32KB ]

vložené: 27.02.2020 , + 2 prílohy v ozname

Zmena cestovného poriadku od 01. 03. 2020

PDF Príloha: Názov prílohy [ formát: PDF veľkosť: 198,52KB ]

vložené: 24.02.2020 , + 1 prílohy v ozname

Štatistické zisťovanie

od 3. februára do 17. júla 2020.

PDF Príloha: stiahnuť prílohu [ formát: PDF veľkosť: 192,86KB ]

vložené: 27.01.2020