Dobrovoľný hasičský zbor v Kamenici pod vedením predsedu Andreja Bakoňa vznikol už v roku 1926. V súčasnosti je predsedom Alojz Urda a veliteľom Matúš Hovanec (na foto č. 5). DHZ združuje vyše 50 členov, najmä mladých a deti našej obce, ktorí sa pravidelne a často i úspešne zúčastňujú mnohých súťaží. Kamenickí hasiči sa v minulosti zaslúžili o mnohé rýchle zásahy pri záchrane majetku. Ich sídlo - budova hasičskej zbrojnice si pre fungovanie nášho šikovného zboru už vyžadovala kompletnú rekonštrukciu, ktorá prebehla minulý rok. Hasičská zbrojnica býva pýchou každej obce a kamenická už v súčasnosti nie je výnimkou. 

Obnova pozostávala z napojenia budovy na kanalizáciu a vodovod, výmeny strešnej krytiny, zateplenia fasád, výmeny elektroinštalácie a vstupnej brány. Interiér bol nanovo vymaľovaný a na záver bol upravený okolitý terén. V zadnej časti budovy sa nachádza zázemie DHZ, ktoré získalo dôstojnú podobu a v prednej časti parkuje hasičská technika. 

Obnova bola financovaná zo štátneho rozpočtu SR z kapitoly Ministerstva vnútra SR vo výške 95 % sumou 29 925 EUR. Obec Kamenica prispela zvyšnými 5 %. 

 

Výber z obecnej kroniky a dobovej tlače o udalostiach, kde zasahovali kamenickí hasiči:

V auguste 1915 sa hasil dom vdovy Prevužňákovej, do ktorého zdrel blesk a celý vyhorel. Okrem toho vyhorel Ján Gladiš, Juraj Andraščík Jumin a Michal Pella Basa. 

22. mája 1917 začal horieť les v Šperovej, ktorý založili chlapci pri pasení dobytka. Zhorelo 7 jutár lesa. Požiar hasili lipianski i kamenickí obyvatelia pod vedením lesníka Antala Rodáka. 

10. februára 1919 vypukol požiar v dome Jána Figuru, aký nikdy Kamenica nezažila. Vtedy ľahlo popolom 13 domov do základov, lebo boli z dreva. 

23. júna 1975 sa o 14.30 prehnala búrka od severu. Po peknom slnečnom a teplom dni začal prudký lejak, ktorý v blízkych lesoch bol ešte výdatnejší. Sivé mraky hnané silným vetrom neveštili nič dobrého. Blýskanie sa hrmenie sa v priebehu niekoľkých málo minút premenilo na ozajstnú búrku s ľadovcom a prudkým dažďom. Ľadovec spôsobil veľké škody najmä na poľných kultúrach, na stromoch. Vietor poškodil i strechy na niektorých domoch a hospodárskych budovách. ... Asi po jednej hodine búrka prestala, ale voda valiaca sa z polí a lesov začala svoje dielo. ...Postrhávala lávky cez potok, z dvorov odniesla kusy dreva, niekde aj čerstvo dovezené uhlie. Koryto potoka bolo plné vody, niekde sa aj vylialo a poškodilo aj reguláciu. ... 

M.Haviarová