Dňa 14.2.2020 sme sa zúčastnili na súťáži mladých hasičov v Spišskej Starej Vsi. Súťaži sa zúčastnili 1. Družstvo dievčat a 3. Družstvá chlapcov.