• OcÚ Kamenica

  Dátum Názov Popis Typ Akcia
  08.05.2016 Záverečný účet za rok 2015 Rozpočet stiahnuť Nahlad náhľad [494,59KB]
  28.11.2016 Návrh rozpočtu výdavky obec 2017 Rozpočet stiahnuť Nahlad náhľad [190,32KB]
  21.07.2015 Záverečný účet obce za rok 2014 Rozpočet stiahnuť Nahlad náhľad [331,36KB]
  28.11.2016 Návrh rozpočtu obce Kamenica + ŽS s MŠ Kamenica na roky 2017-2019 Rozpočet stiahnuť Nahlad náhľad [216,62KB]
  28.11.2016 Návrh rozpočtu obce príjmy Rozpočet stiahnuť Nahlad náhľad [83,76KB]
  28.11.2016 ZŠ s MŠ Kamenica-podr.návrh rozp.2017 Rozpočet stiahnuť Nahlad náhľad [766,82KB]
  30.11.2015 Návrh rozpočtu-výdavky ZŠ s MŠ Kamenica 2016-2018 Rozpočet stiahnuť Nahlad náhľad [1,29MB]
  30.11.2015 Návrh rozpočtu - Výdavky obec Kamenica 2016-2018 Rozpočet stiahnuť Nahlad náhľad [169,71KB]
  28.10.2016 Rekapitulácia rozpočtu obec + ZŠ s MŠ na roky 2017-2019 Rozpočet stiahnuť Nahlad náhľad [216,62KB]
  30.11.2015 Rekapitulácia rozpočtu obec + ZŠ s MŠ na roky 2016-2018 Rozpočet stiahnuť Nahlad náhľad [216,74KB]
  11.07.2017 Záverečný účet obce za rok 2016 Rozpočet stiahnuť Nahlad náhľad [584,49KB]
  23.02.2018 Schválený rozpočet Výdavky rok 2018 Obec Schválený rozpočet Výdavky rok 2018 ... Rozpočet stiahnuť Nahlad náhľad [185,08KB]
  23.02.2018 Schválený rozpočet Príjmy rok 2018 Obec Schválený rozpočet Príjmy rok 2018 ... Rozpočet stiahnuť Nahlad náhľad [0,00BB]
  23.02.2018 Schválený rozpočet 2018 Výdavky ZŠ s MŠ Kamenica Schválený rozpočet 2018 Výdavky ZŠ ... Rozpočet stiahnuť Nahlad náhľad [140,54KB]
  23.02.2018 Schválený rozpočet 2018 Príjmy ZŠ s MŠ Kamenica Schválený rozpočet 2018 Príjmy ZŠ ... Rozpočet stiahnuť Nahlad náhľad [82,35KB]
  23.02.2018 Rekapitulácia-Schválený rozpočet obce Kamenica + ZŠ s MŠ Kamenica roky 2018-2020 Rozpočet stiahnuť Nahlad náhľad [220,96KB]
  02.05.2018 Návrh Záverečný účet za rok 2017 Rozpočet stiahnuť Nahlad náhľad [488,40KB]
  20.06.2018 Záverečný účet za rok 2017 Záverečný účet za rok 2017 Rozpočet stiahnuť Nahlad náhľad [488,20KB]
  22.10.2018 Rekapitulácia-Schválený rozpočet obce Kamenica + ZŠ s MŠ Kamenica roky 2019-2021 Rozpočet stiahnuť Nahlad náhľad [219,06KB]
  22.10.2018 Návrh rozpočtu ZŠ s MŠ Príjmy Rozpočet stiahnuť Nahlad náhľad [91,59KB]
  22.10.2018 Návrh rozpočtu ZŠ s MŠ Výdavky Rozpočet stiahnuť Nahlad náhľad [181,33KB]
  22.10.2018 Návrh rozpočtu obec - Príjmy Rozpočet stiahnuť Nahlad náhľad [90,74KB]
  22.10.2018 Návrh rozpočtu obec - Výdavky Rozpočet stiahnuť Nahlad náhľad [218,68KB]
  10.05.2019 Návrh Záverečného účtu obce za rok 2018 Návrh Záverečného účtu obce za ... Rozpočet stiahnuť Nahlad náhľad [498,31KB]
  17.07.2019 Záverečný účet za rok 2018 Záverečný účet za rok 2018 Rozpočet stiahnuť Nahlad náhľad [496,77KB]
  18.11.2019 Návrh rozpočtu obec - Príjmy Rozpočet stiahnuť Nahlad náhľad [73,05KB]
  18.11.2019 Návrh rozpočtu ZŠ s MŠ Príjmy Rozpočet stiahnuť Nahlad náhľad [352,54KB]
  18.11.2019 Návrh rozpočtu obec - Výdavky Rozpočet stiahnuť Nahlad náhľad [237,03KB]
  18.11.2019 Návrh rozpočtu ZŠ s MŠ Výdavky Rozpočet stiahnuť Nahlad náhľad [3,54MB]
  18.11.2019 Rekapitulácia-Návrh rozpočet obce Kamenica + ZŠ s MŠ Kamenica roky 2020-2022 Rozpočet stiahnuť Nahlad náhľad [243,93KB]
  10.01.2020 Schválený rozpočet 2020 Príjmy obec Rozpočet stiahnuť Nahlad náhľad [73,34KB]
  10.01.2020 Schválený rozpočet 2020 Príjmy ZŠ s MŠ Rozpočet stiahnuť Nahlad náhľad [399,76KB]
  10.01.2020 Schválený rozpočet 2020 Výdavky obec Rozpočet stiahnuť Nahlad náhľad [241,74KB]
  10.01.2020 Schválený rozpočet 2020 Výdavky ZŠ s MŠ Rozpočet stiahnuť Nahlad náhľad [4,04MB]
  10.01.2020 Rekapitulácia Schválený rozpočet 2020 Rozpočet stiahnuť Nahlad náhľad [277,92KB]
  24.02.2020 Plnenie rozpočtu za rok 2019 Príjmy obec Plnenie rozpočtu za rok 2019 ... Rozpočet stiahnuť Nahlad náhľad [58,04KB]
  24.02.2020 Plnenie rozpočtu za rok 2019 Príjmy ZŠ s MŠ Plnenie rozpočtu za rok 2019 ... Rozpočet stiahnuť Nahlad náhľad [54,18KB]
  24.02.2020 Plnenie rozpočtu za rok 2019 Výdavky obec Plnenie rozpočtu za rok 2019 ... Rozpočet stiahnuť Nahlad náhľad [176,74KB]
  24.02.2020 Plnenie rozpočtu za rok 2019 Výdavky ZŠ s MŠ Plnenie rozpočtu za rok 2019 ... Rozpočet stiahnuť Nahlad náhľad [499,59KB]
  27.04.2020 Návrh Záverečného účtu za rok 2019 Návrh záverečného účtu za rok ... Rozpočet stiahnuť Nahlad náhľad [969,65KB]
  26.06.2020 Záverečný účet za rok 2019 Záverečný účet za rok 2019 Rozpočet stiahnuť Nahlad náhľad [970,86KB]
  27.11.2020 Návrh ZŠ s MŠ Príjmy 2021-2023 Rozpočet stiahnuť Nahlad náhľad [110,97KB]
  27.11.2020 Návrh obec Príjmy 2021-2023 Rozpočet stiahnuť Nahlad náhľad [75,40KB]
  27.11.2020 Návrh ZŠ s MŠ Výdavky 2021-2023 Rozpočet stiahnuť Nahlad náhľad [0,98MB]
  27.11.2020 Návrh obec Výdavky 2021-2023 Rozpočet stiahnuť Nahlad náhľad [248,56KB]
  27.11.2020 Rekapitulácia Návrh rozpočtu obec + ZŠ s MŠ 2021-2023 Rozpočet stiahnuť Nahlad náhľad [243,92KB]
  08.01.2021 Schválený rozpočet 2021 Príjmy obec Schválený rozpočet 2021 Príjmy obec Rozpočet stiahnuť Nahlad náhľad [79,71KB]
  08.01.2021 Schválený rozpočet 2021 Príjmy ZŠ s MŠ Schválený rozpočet 2021 Príjmy ZŠ ... Rozpočet stiahnuť Nahlad náhľad [99,69KB]
  08.01.2021 Schválený rozpočet 2021 Výdavky obec Schválený rozpočet 2021 Výdavky obec Rozpočet stiahnuť Nahlad náhľad [250,94KB]
  08.01.2021 Schválený rozpočet 2021 Výdavky ZŠ s MŠ Schválený rozpočet 2021 Výdavky ZŠ ... Rozpočet stiahnuť Nahlad náhľad [0,98MB]
  08.01.2021 Rekapitulácia-Schválený rozpočet 2021 Rekapitulácia-Schválený rozpočet 2021 Rozpočet stiahnuť Nahlad náhľad [278,60KB]
  17.02.2021 Plnenie rozpočtu za rok 2020 Príjmy obec Plnenie rozpočtu za rok 2020 ... Rozpočet stiahnuť Nahlad náhľad [57,72KB]
  17.02.2021 Plnenie rozpočtu za rok 2020 Príjmy ZŠ s MŠ Plnenie rozpočtu za rok 2020 ... Rozpočet stiahnuť Nahlad náhľad [305,14KB]
  17.02.2021 Plnenie rozpočtu za rok 2020 Výdavky obec Plnenie rozpočtu za rok 2020 ... Rozpočet stiahnuť Nahlad náhľad [162,02KB]
  17.02.2021 Plnenie rozpočtu za rok 2020 Výdavky ZŠ s MŠ Plnenie rozpočtu za rok 2020 ... Rozpočet stiahnuť Nahlad náhľad [2,24MB]
  11.05.2021 Návrh Záverečný účet obce za rok 2020 Rozpočet stiahnuť Nahlad náhľad [0,99MB]
  10.06.2021 Uznesenia č. 162 -172 zo dňa 10. 03. 2021 Rozpočet stiahnuť Nahlad náhľad [587,81KB]
  25.06.2021 Záverečný účet za rok 2020 Záverečný účet za rok 2020 Rozpočet stiahnuť Nahlad náhľad [0,99MB]
  29.11.2021 Návrh rozpočtu obec Príjmy roky 2022-2024 Návrh rozpočtu obec Príjmy roky ... Rozpočet stiahnuť Nahlad náhľad [78,38KB]
  29.11.2021 Návrh rozpočtu Príjmy ZŠ s MŠ na roky 2022-2024 Návrh rozpočtu Príjmy ZŠ s ... Rozpočet stiahnuť Nahlad náhľad [374,17KB]
  29.11.2021 Návrh rozpočtu Výdavky obec na roky 2022-2024 Návrh rozpočtu Výdavky obec na ... Rozpočet stiahnuť Nahlad náhľad [249,87KB]
  29.11.2021 Návrh rozpočtu Výdavky ZŠ s MŠ na roky 2022-2024 Návrh rozpočtu Výdavky ZŠ s ... Rozpočet stiahnuť Nahlad náhľad [3,12MB]
  29.11.2021 Rekapitulácia-Návrh rozpočtu Obec + ZŠ s MŠ na roky 2022-2024 Rekapitulácia - Návrh rozpočtu Obec ... Rozpočet stiahnuť Nahlad náhľad [243,57KB]
  24.01.2022 Schválený rozpočet 2022 Príjmy obec Schválený rozpočet 2022 Príjmy obec Rozpočet stiahnuť Nahlad náhľad [79,45KB]
  24.01.2022 Schválený rozpočet 2022 Príjmy ZŠ s MŠ Schválený rozpočet 2022 Príjmy ZŠ ... Rozpočet stiahnuť Nahlad náhľad [118,29KB]
  24.01.2022 Schválený rozpočet 2022 Výdavky obec Schválený rozpočet 2022 Výdavky ZŠ ... Rozpočet stiahnuť Nahlad náhľad [252,63KB]
  24.01.2022 Schválený rozpočet 2022 Výdavky ZŠ s MŠ Schválený rozpočet 2022 Výdavky ZŠ ... Rozpočet stiahnuť Nahlad náhľad [1,16MB]
  24.01.2022 Rekapitulácia - Schválený rozpočet 2022 Rekapitulácia - Schválený rozpočet 2022 Rozpočet stiahnuť Nahlad náhľad [280,22KB]
  22.02.2022 Plnenie rozpočtu za rok 2021 Príjmy obec Plnenie rozpočtu za rok 2021 ... Rozpočet stiahnuť Nahlad náhľad [842,24KB]
  22.02.2022 Plnenie rozpočtu za rok 2021 Príjmy ZŠ s MŠ Plnenie rozpočtu za rok 2021 ... Rozpočet stiahnuť Nahlad náhľad [234,48KB]
  22.02.2022 Plnenie rozpočtu za rok 2021 Výdavky obec Plnenie rozpočtu za rok 2021 ... Rozpočet stiahnuť Nahlad náhľad [3,97MB]
  22.02.2022 Plnenie rozpočtu za rok 2021 Výdavky ZŠ s MŠ Plnenie rozpočtu za rok 2021 ... Rozpočet stiahnuť Nahlad náhľad [2,46MB]
  10.05.2022 Návrh - Záverečný účet obce za rok 2021 Návrh - Záverečný účet obce ... Rozpočet stiahnuť Nahlad náhľad [0,98MB]
  17.06.2022 Záverečný účet obce za rok 2021 Záverečný účet obce za rok ... Rozpočet stiahnuť Nahlad náhľad [0,98MB]
 • Obecná rada

  Dátum Názov Popis Typ Akcia
 • Obecné zastupiteľstvo

  Dátum Názov Popis Typ Akcia
 • Komisie

  Dátum Názov Popis Typ Akcia