Povinnosť registrácie pre všetkých chovateľov ošípaných.

vložené: 17.12.2019

Postup registrácie chovov ošípaných

vložené: 17.12.2019

Pozvánka

na vianočný benefičný koncert

Pozvánka

vložené: 05.12.2019

Oznam - zvoz elektroodpadu

dňa 10. 12. 2019

vložené: 05.12.2019

Pozvánka na 6. zasadnutie OZ,

ktoré sa bude konať v stredu 11. 12. 2019.

vložené: 04.12.2019

Oznam - výkup papiera

Obecný úrad oznamuje občanom, že v piatok 22. 11. 2019 o 16.00 hodine sa uskutoční výkup papiera na odstavnej ploche za reštauráciou. Papier nesmie byť v krabici. Firma vykupuje aj kuchynský olej zabalený  v PET fľašiach.

vložené: 20.11.2019

OZNAM o zverejnení

Návrh rozpočtu obce Kamenica + ZŠ s MŠ Kamenica na roky 2020-2022 a návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Kamenica č. 6/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2020 a návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2019 obce Kamenica o určení výšky finančnýcho prostriedkov na financovanie originálnych kompetencicí na úseku školstva je zverejnený na http://www.kamenica.sk/dokumenty.


vložené: 19.11.2019

Oznam

Dňa 31. 10. 2019 je Obecný úrad v Kamenici zatvorený z dôvodu čerpania dovolenky.

vložené: 30.10.2019

Oznam - výkup papiera

dňa 22. 10. 2019 v čase od 15.00 -16.00 hod. na odstavnej ploche za reštauráciou.

vložené: 15.10.2019

Oznam

o vykonaní protipožiarnych kontról v obci Kamenica.

vložené: 15.10.2019