Profil verejného obstarávateľa

Verejný obstarávateľ: obec Kamenica (podľa §6 odst.1 písm.b) zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

Výzva Projektová dokumentácia stavby "Zlepšenie bezpečnosti a dovodnenie št. cesty 1/68-Kamenica okr. Sabinov"

Prílohy