Profil verejného obstarávateľa

Verejný obstarávateľ: obec Kamenica (podľa §6 odst.1 písm.b) zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

Výzva – Vypracovanie projektovej dokumentácie v rozsahu pre stavebné povolenie a realizáciu stavby „Dom seniorov v Kamenici“

Prílohy