Profil verejného obstarávateľa

Verejný obstarávateľ: obec Kamenica (podľa §6 odst.1 písm.b) zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

Výzva - Realizácia stavebných úprav na obnovu predbránia Hradu v Kamenici pre projekt Muszyna, Kamenica, Lipany - posilnenie

Výkaz - výmer

Prílohy