Profil verejného obstarávateľa

Verejný obstarávateľ: obec Kamenica (podľa §6 odst.1 písm.b) zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

Vypracovanie špecifickej ekonomickej a finančnej analýzy pre obec Kamenica v rámci výzvy PLSK 2014-2020

Prílohy