Profil verejného obstarávateľa

Verejný obstarávateľ: obec Kamenica (podľa §6 odst.1 písm.b) zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

Výzva - Projektová dokumentácia na stavebné povolenie a realizáciu „Muszyna – Kamenica - Lipany“ Posilnenie cezhraničnej spol

Prílohy