Profil verejného obstarávateľa

Verejný obstarávateľ: obec Kamenica (podľa §6 odst.1 písm.b) zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

Archeologický výskum na objekte Hrad Kamenica č. ÚZPF 304/1 – vstupná brána pri juhovýchodnej bašte

Prílohy