Profil verejného obstarávateľa

Verejný obstarávateľ: obec Kamenica (podľa §6 odst.1 písm.b) zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

výzva na predkladanie ponúk "Dodávaka a doprava detskej drevenej zostavy - domčeka s dvomi hojdačkami a šmýkalkou

Prílohy