Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 678 z 22. októbra 2020

k návrhu na rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu - COVID 19 viac »

Zrušenie zasadnutia obecného zastupiteľstva.

Starosta obce ruší zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré zvolal na 28. 10. 2020.  Dôvod - Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 678 ... viac »

Oznam o zatvorení cintorínov.

  OZNAM   V zmysle Uznesenia vlády SR zo dňa 22. 10. 2020 je cintorín zatvorený od 24. 10. 2020 do 1.11.2020 vrátane. viac »

Oznam o zatvorení zberného miesta Hliník.

Obecný úrad oznamuje občanom, že zberné miesto Hliník je od 24. 10. 2020 do 1. 11. 2020 vrátane zatvorený v ... viac »

Oznam pošty - označenie "KARANTÉNA"

Vedúca Pošty Lipany žiada občanov, ktorí sú nakazení alebo v karanténe, aby si viditeľne označili svoje schránky, resp. bránky názvom ... viac »