Oznam o možnosti pripomienkovania nového cestovného poriadku prímestskej autobusovej dopravy, ktorý bude platný od 12. 12. 21

Svoje pripomienky môžte podať osobne, poštou alebo e-mailom na adresu kamenica@kamenica.sk do 30. 9. 2021. viac »

Oznámenie o plánovanom výrube drevín/krovitých porastov.

V súlade s ustanovením § 47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení ... viac »

Oznam - výskyt afrického moru ošípaných u diviakov + Mimoriadne núdzové opatrenia + Časť Mimor. núdz. opatrení pre chovateľo

"Regionála veterinárna a potravinová správa Prešov vzhľadom na pretrvávajúcu nepriaznivú situáciu výskytu afrického moru ošípaných u diviakov, žiada návštevníkov lesa ... viac »

Nový článok v spravodajstve:
Kamenické srdce, ktoré pomáha

03.05.2021

Kamenické srdce, ktoré pomáha  V srdci našej obce, pri kostole, stojí od dnes srdce, ktoré ... Čítaj ďalej

Nový článok v spravodajstve:
KAMENICKÁ „TRICECPJATKA“

05.04.2021

KAMENICKÁ „TRICECPJATKA“ Tomáš Haviar   Železnica si našla cestu do kamenického chotára relatívne skoro. V druhej polovici ... Čítaj ďalej

Nový článok v spravodajstve:
Obnovená hasičská zbrojnica

02.02.2021

Dobrovoľný hasičský zbor v Kamenici pod vedením predsedu Andreja Bakoňa vznikol už v roku 1926. ... Čítaj ďalej

Nový článok v spravodajstve:
Kamenickí jasličkári

31.12.2020

KAMENICKA JAŚLIČKA Z obecnej kroniky z roku 1997 Anjel: „S posolstvom z neba chodím po zemi, zvestujem ... Čítaj ďalej