Profil verejného obstarávateľa

Verejný obstarávateľ: obec Kamenica (podľa §6 odst.1 písm.b) zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

Verejná súťaž č. 01/2021 na podávanie návrhov na uzatvorenie nájomnej zmluvy na dlhodobý nájom pozemkov Obce Kamenica.

Prílohy

PDF Príloha: Názov prílohy [ formát: PDF veľkosť: 321,84KB ]
PDF Príloha: Názov prílohy [ formát: PDF veľkosť: 445,63KB ]