Rozhodnutie - prerušenie konania vo veci povolenia líniovej stavby

"Kamenica - Rozšírenie kanalizácie a vodovodu"

vložené: 10.02.2021

PDF Príloha: Názov prílohy [ formát: PDF veľkosť: 234,21KB ]