Oznam o činnosti Obecného úradu Kamenica.

 

Oznam o činnosti OcÚ od 20. 3. 2021

 

 

V súvislosti so zákazom vychádzania na území SR v zmysle

UZNESENIA VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č.160 zo 17. marca 2021k návrhu na opakované predĺženie času trvania núdzového stavu podľa čl.5 ods. 2 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády SR č.587 z 30.septembra 2020 a na prijatie opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov

je

Obecný úrad v Kamenici

od 20. 3. 2021 do 28. 4. 2021

z a t v o r e n ý.

 

 

 

Písomné podanie nie je možné prijímať, výnimku zo zákazu vychádzania má len cesta na poštu.

 

 

 

 

Odporúča sa telefonická, písomná a elektronická komunikácia.

vložené: 24.03.2021