Upozornenie - nezdržiavať sa v blízkosti vodojemu.

VVS, a. s,,  žiada deti a mládež, aby sa nezdržiavali v blizkosti objektu vodární, t. j. vodojemu.

vložené: 12.04.2021