Oznam o vybavovaní drobných stavieb

Obecný úrad oznamuje občanom, že ohlásenia drobných stavieb sa vybavujú na Spoločnom úrade na úseku stavebného poriadku v Lipanoch (číslo tel.: 051/4881172).

vložené: 05.05.2021