Oznam - výskyt afrického moru ošípaných u diviakov + Mimoriadne núdzové opatrenia + Časť Mimor. núdz. opatrení pre chovateľo

"Regionála veterinárna a potravinová správa Prešov vzhľadom na pretrvávajúcu nepriaznivú situáciu výskytu afrického moru ošípaných u diviakov, žiada návštevníkov lesa (hubárov, turistov), aby v prípade nálezu uhynutého diviaka sa kadáveru nedotýkali a oznámili túto skutočnosť, prípadne aj s udaním GPS súradníc, na tel. čísle:0905 294 989, alebo Riaditeľ.PO@svps.sk, prípadne na t. č. 112."

vložené: 13.08.2021

PDF Príloha: Názov prílohy [ formát: PDF veľkosť: 355,68KB ]
PDF Príloha: Názov prílohy [ formát: PDF veľkosť: 2,47MB ]