Kanalizácia má svojich nepriateľov.

Vážení občania,

niektorí ľudia často z nevedomosti či pohodlnosti vhadzujú tuhé a vypúšťajú tekuté odpady do kanalizácie bez toho, aby sa ďalej zamysleli nad dôsledkami svojho konania. Mnohí ani netušia, čo môže ich konanie zapríčiniť v samotnej kanalizácii, čerpacích staniciach a čistiarňach odpadových vôd. Odstraňovanie vzniknutých porúch, ktoré sú spôsobené upchatím potrubí, čerpadiel v čerpacích staniciach, či samotných zariadení na prítoku čistiarní odpadových vôd zbytočne zvyšujú náklady na prevádzku kanalizácie.
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. sa preto rozhodla opätovne apelovať na občanov, aby k likvidácii odpadov pristupovali zodpovedne. Naším cieľom je upozorňovať spotrebiteľov, čo do kanalizácie za žiadnych okolností nepatrí.
 
 
Hygienické a sanitárne produkty
 
Hygienické dámske vložky, tampóny, vlhčené utierky a plienky spôsobujú upchávanie čerpacích staníc. V takomto úseku sa odpadové vody začnú hromadiť, čo môže spôsobiť aj vyplavenie nehnuteľností cez samotné domové prípojky.
Viac sa dočítate v článku:
 
 
Chemikálie, farby a lieky
 
Medzi látky, ktoré by odtoky našich umývadiel a WC mali obchádzať „míľovými krokmi“ patria aj chemikálie, lepidlá či farby. Rovnako tak nespotrebované či expirované lieky, ktoré ak ľudia vyhadzujú do komunálneho odpadu, alebo ich splachujú vo WC, predstavujú vážne riziká. Majú nepriaznivý vplyv na životné prostredie a ohrozujú zdroje pitnej vody. 
 
 
Viac sa dočítate v článku:
 
 
Zvyšky jedla, olej, masť a tuky
 
 
Kuchynský odpad nie je odpadovou vodou a v prípade, že producent takýto odpad likviduje v kanalizácii, vystavuje ju tak viacerým rizikám, medzi ktorými dominuje usadzovanie zvyškov v kanalizačnej prípojke. Následne dochádza k upchaniu prípojky a vyhnívaniu zvyškov spojených so vznikom zapáchajúcich a výbušných plynov, ktoré môžu prenikať do vnútra nehnuteľnosti.

vložené: 05.11.2021