Oznam - výzva na plynulé zabezpečenie zimnej údržby ciest.

 

Vážení občania,

Obecný úrad Kamenica  v súvislosti s plynulým zabezpečením zimnej údržby ciest a  s poukázaním na opakujúce sa problémy s parkovaním vozidiel na miestnych komunikáciách Vás touto cestou vyzýva k rešpektovaniu pravidiel, apeluje na to, aby ste využívali na parkovanie vozidiel súkromné pozemky alebo dostupné parkovacie plochy. V prípade parkovania na komunikáciách dôrazne žiadame ponechanie voľnej šírky jazdných pruhov v zmysle zákona o cestnej premávke.

Parkovať treba tak, aby:

a)    nedošlo k poškodeniu vášho vozidla

b) bol zabezpečený plynulý a bezpečný prejazd a činnosť vozidiel zimnej údržby.

V opačnom prípade v danom úseku nebude vykonaná zimná údržba. Veríme, že toto upozornenie napomôže k bezproblémovej zimnej údržbe obce a nebude potrebné prijímať iné, menej populárne opatrenia.

vložené: 21.12.2021