Oznam - výzva na podanie daňového priznania pri zmene dane z nehnuteľnosti a dane za psa...

Obecný úrad vyzýva občanov, ktorí mali zmenu pri dani z nehnuteľností v roku 2021, t. j. :

- zdedenie, darovanie, kúpa alebo predaj nehnuteľností, vydané stavebné povolenie na výstavbu nového rodinného domu, zmena kultúry pôdy, dom po kolaudácii, zrealizovaná drobná stavba, napr. garáž, hospodárska budova a pod., aby si prišli urobiť zmenu v daňovom priznaní na obecný úrad do 31. januára 2022. Tlačivo si môžte vyzdvihnúť na obecnom úrade, alebo stiahnuť z web stránky. Potom vyplnené a podpísané tlačivo zaslať poštou alebo podať  osobne na obecnom úrade.

Pri zmene je potrebné doručiť kópiu rozhodnutia z katastrálneho úradu, pri výstavbe nového rodinného domu právoplatné stavebné povolenie a pri rodinných domoch, ktoré boli zkolaudované v roku 2021, je potrebné doniesť právoplatné kolaudačné rozhodnutie a porealizačné zameranie.

Taktiež vyzýva daňovníkov, ktorí mali zmenu pri dani za psa, aby si podali daňové priznanie do 31. januára 2022.

 

vložené: 11.01.2022

PDF Príloha: Tlačivo - Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa... [ formát: PDF veľkosť: 1,00MB ]
PDF Príloha: Poučenie na vyplnenie priznania [ formát: PDF veľkosť: 746,31KB ]