Oznámene o strategickom dokumente „Adaptačná stratégia na zmenu klímy Prešovského samosprávneho kraja“

LINK na internetovú stránku MŽP SR, na ktorej je uvedené oznámenie o strategickom dokumente:  

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/adaptacna-strategia-na-zmenu-klimy-presovskeho-samospravneho-kraja

 

 

vložené: 01.06.2022