Z á p i s n i c a miestnej volebnej komisie o výsledku volieb v obci vo voľbách do orgánov samosprávy obcí

vložené: 29.10.2022

PDF Príloha: Názov prílohy [ formát: PDF veľkosť: 50,19KB ]