Oznam v súvislosti s plynulým zabezpečením zimnej údržby - parkovanie vozidiel.

Vážení občania,

Obecný úrad Kamenica, žiada občanov, v súvislosti s plynulým zabezpečením zimnej údržby ciest, s poukázaním na opakujúce sa problémy s parkovaním vozidiel na miestnych komunikáciách, vás touto cestou vyzývame k rešpektovaniu pravidiel, apelujeme na to, aby ste využívali na parkovanie vozidiel súkromné pozemky alebo dostupné parkovacie plochy. V prípade parkovania na komunikáciách dôrazne žiadame ponechanie voľnej šírky jazdných pruhov v zmysle zákona o cestnej premávke.

Parkovať treba tak, aby:

a) nedošlo k poškodeniu vášho vozidla

b) bol zabezpečený plynulý a bezpečný prejazd a činnosť vozidiel zimnej údržby.

V opačnom prípade v danom úseku nebude vykonaná zimná údržba. Veríme, že toto upozornenie napomôže k bezproblémovej zimnej údržbe obce a nebude potrebné prijímať iné, menej populárne opatrenia.

 

vložené : 19.12.2022