Oznam - výzva na podanie daňového priznania - daň z nehnuteľností a daň za psa

Obecný úrad vyzýva občanov, ktorí mali zmenu v roku 2022, ktorá má vplyv na daň z nehnuteľností, t. j.:

- zdedenie, darovanie, kúpa alebo predaj nehnuteľností, vydané stavebné povolenie na výstavbu nového rodinného domu, zmena kultúry pôdy, dom po kolaudácii, zrealizovaná drobná stavba, napr. garáž, hospodárska budova a pod., aby si prišli urobiť zmenu v daňovom priznaní na obecný úrad do 31.  januára 2023.

Pri zmene je potrebné doručiť kópiu rozhodnutia z katastrálneho úradu, pri výstavbe nového rodinného domu právoplatné stavebné povolenie a pri rodinných domoch, ktoré boli zkolaudované v roku 2022 je potrebné doniesť právolplatné kolaudačné rozhodnutie a porealizačné zameranie.

Taktiež vyzýva daňovníkov, ktorí mali zmenu pri dani za psa, aby si podali daňové priznanie na vznik alebo zánik daňovej povinnosti do 31. januára 2023.

vložené : 11.01.2023

PDF Príloha: Názov prílohy [ formát: PDF veľkosť: 1,00MB ]
PDF Príloha: Názov prílohy [ formát: PDF veľkosť: 745,77KB ]