Opakované predĺženie prerušenia územného konania - oznámenie

líniová stavba "Obec Kamenica - Rozšírenie kanalizácie a vodovodu"

vložené : 06.06.2023

PDF Príloha: Názov prílohy [ formát: PDF veľkosť: 181,36KB ]