Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania - zmena územného rozhodnutia

Líniová stavba: Kamenica - Rozšírenie kanalizácie a vodovodu.

vložené : 09.06.2023

PDF Príloha: Názov prílohy [ formát: PDF veľkosť: 495,00KB ]