Zámer predaja majetku obce ako prebytočného majetku obce spôsobom ako prípad hodny osobitného zreteľa

pozemok E KN parc. č. 1/99 pre žiadateľov Peter Maďar a MUDr. Marián Maďar.

vložené : 10.07.2024

PDF Príloha: Názov prílohy [ formát: PDF veľkosť: 123,94KB ]